sponsors
Les trofee

Natuurlijk is ook op dit congres weer de vijfjaarlijkse Les-trofee uitgereikt, een object van glas
ontworpen door Susan Hammond.

De trofee werd uitgereikt aan het project dat volgens de beoordeling van u en van een onafhankelijke jury de laatste vijf jaar het meest vernieuwend is geweest voor het onderwijs in Nederlands als tweede taal.

Het is geworden:

MOOC (massive open online course)
Rijksuniversiteit Groningen, Talencentrum
Cursisten over de hele wereld maken in de cursus kennis met de Nederlandser taal en cultuur en leren in drie weken de basisbe-ginselen van het Nederlands. De cursus is gratis en niet gebonden aan tijd en plaats. Ze biedt de moge- lijkheid tot digitale interactie tussen de studenten en docenten. Het was de eerste intro-ductiecursus in een vreemde taal die vanaf nul tot A1 werd aangeboden via het platform Futurelearn. Er hebben tot nu toe al meer dan 130.000 deelnemers aan meegedaan. Vluchtelingen en andere buiten- landers in Nederland kunnen op deze manier al kennis maken met het Nederlands en internationale studenten die naar Nederland komen kunnen zich alvast een beetje voorbereiden.

De jury werd gevormd door:

Secretariële ondersteuning vanuit Les: Caroline Oeldrich.

Naar de overige genomineerden